Html

Извор: Семинари

Описни језици попут HTML састоје се од кодова, који се називају елементи (тагови), и који се користе за описивање структуре и изгледа документа. Читач Веба интерпретира HTML елементе и на основу њих приказује документ на екрану. HTML тагови служе за означавање различитих елемената у HTML документу. HTML таг се означава са знаком “мање од” (<), имена тагa, и знaком “веће од” (>). Тaгови су обично упaрени. <tag> … </tag> Неки тагови могу имати атрибуте. <title> <TITLE> <TiTle>.