Најављени семинари

Извор: Семинари
бр. Датум Место Број учесника
1. 1.12.2018. Београд, Креативно перо 30
2. 8.12.2018. Београд, Средња школа за економију, право, администрацију и туризам 20
3. 22.12.2018. Ниш, ОШ Стефан Немања 30