Планирани семинари

Извор: Семинари
бр. Датум Место Број учесника
1. 04.11.2017. Врање, Учитељски Факултет у Врању Универзитета у Нишу 30
2. 11.11.2017. Петровац на Млави, средња школа "Младост" 30