Predavači

Izvor: Семинари
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Predavači na seminarima su:

Đorđe Stakić 02.jpg


Đorđe Stakić, rođen 1982. u Krupnju. Matematiču gimnaziju i Matematički fakultet (smer računarstvo i informatika) završio je u Beogradu. Na doktorskim studijama informatike na istom fakultetu je položio sve ispite. Od 2007. do 2018. je bio zaposlen na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je dva puta biran u zvanje saradnika u nastavi na Katedri za računarstvo i informatiku, a potom je prešao u Računarsku laboratoriju. Od aprila 2018. godine je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za statistiku i matematiku, na grupi informatičko-matematičkih predmeta. Na Vikipediji na srpskom jeziku je aktivan od maja, a administrator je od jula 2004. godine. U Vikimediji Srbije je od njenog osnivanja 3. decembra 2005. Trenutno je u Upravnom odboru Vikimedije Srbije.Filip Maljković 02.jpg


Filip Maljković, rođen 1987. u Pančevu, završio je Elektrotehnički fakultet 2011. kao master inženjer elektrotehnike i računarstva. Zaposlen je na poziciji programera u kompaniji Heliant. Na Vikipediji je aktivan od septembra 2004. godine, a u Vikimediji Srbije je od njenog osnivanja, 3. decembra 2005. Učesnik je velikog broja stručnih skupova, konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu koji su u vezi sa Vikipedijom. Trenutno je u Upravnom odboru Vikimedije Srbije.Education Program Manager.jpg


Nebojša Ratković, rođen 1987. u Beogradu, po vokaciji je Master ekonomista, a studirao je u Beogradu, Španiji i Dablinu. U nevladinom sektoru radi od 2010. godine na projektima koji u fokusu imaju obrazovanje mladih. U Vikimediji Srbije je angažovan od avgusta 2016. godine na poziciji menadžera obrazovnog programa gde radi na promovisanju novih tehnologija u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, sa fokusom na Vikipediju. Učesnik je velikog broja stručnih skupova, konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu koji su kao temu imali obrazovanje mladih, ljudska prava, nove tehnologije i demokratizaciju društva.
Ivana Madžarević je master inženjer organizacionih nauka, smer Organizacija poslovnih sistema, menadžer projekata i zajednice Vikimedije Srbije. Ima bogato iskustvo u organizaciji više lokalnih, regionalnih i međunarodnih konferencija u zemlji na temu Vikipedije, a bila je i učesnica velikog broja takvih događaja u inostranstvu.Creative Commons and Open Academic Tendencies and Practices 9.JPG


Milica Šavkušić je rođena u Beogradu 1972. godine. Diplomirala je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 1998. Od aprila 2007. godine radi kao bibliotekar u Institutu tehničkih nauka SANU. Od 2012. do 2016. bila je predsednik Sekcije bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije. U novembru 2014. godine, KoBSON ju je imenovao za nacionalnog koordinatora za otvoreni pristup pri EIFL-u. Član je Akademskog odbora Vikimedije Srbije od 2017. godine. U decembru 2014. stekla je stručno zvanje višeg diplomiranog bibliotekara.WikiLive 2016 conference 163.JPG


Miroslav Loci je diplomirani profesor arapskog jezika i književnosti, član Upravnog odbora Vikimedije Srbije. Završio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, a bio je angažovan kao nastavnik srpskog jezika kao stranog jezika i kao kulturološki medijator. Dugogodišnji je akreditovani predavač Vikimedije Srbije na projektu stručnog usavršavanja nastavnika. Bio je učesnik i predavač na velikom broju međunarodnih i lokalnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Trenutno vrši funkciju je predsednika Vikimedije Srbije.
Jovana Quidenus4.JPG


Jovana Milošević je po profesiji arabista - Profesor jezika i književnosti (arapski jezik), završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi kao administrator u kompaniji Sitel SLB. Dugogodišnja je članica Vikimedije Srbije gde je bila angažovana kao Viki ambasador na Filozofskom fakultetu, ali i kao predavač na različitim radionicama koje kao temu imaju Vikipediju.